Click để truy cập
Trinity Seven Movie: Eternity Library to Alchemic Girl
Trinity Seven Movie: Eternity Library to Alchemic Girl
Reviews (127n - 9.3đ)
Thông tin
Nội Dung

Movie mới của Trinity Seven trong movie này sẽ xuất hiện một nhân vật mới là Lilim gọi Arata và Lilith là "Papa" và "Mama".