Click để truy cập
Tokyo Ghoul: Jack
Tokyo Ghoul: Jack
Reviews (11n - 8.1đ)
Thông tin
Nội Dung

Câu chuyện nói đến những ngày còn học trung học của Kishou Arima, shinigami hiện là boss của CCG.