Click để truy cập
Tần Thời Minh Nguyệt Long Đằng Vạn Lý
Tần Thời Minh Nguyệt Long Đằng Vạn Lý
Reviews (1n - 10.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Trong phim, Kinh Thiên Minh và Thiếu Vũ vô tình gặp một cô gái thần bí tên Tiểu Lê. Cả 2 người bị cuốn vào cuộc đại chiến nhằm cướp lấy Long Hồn từ thời viễn cổ.