Click để truy cập
Saint Onii-san
Saint Onii-san
Reviews (1n - 10.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Cốt truyện: Chuyện về 2 anh Giê-su và Phật Tổ Như Lai thuê cùng một nhà.