Click để truy cập
Mùa Săn Bắn 2 - Open Season 2
Mùa Săn Bắn 2 - Open Season 2
Reviews (0n - 0.0đ)
Thông tin
Nội Dung

 Sau khi phải lòng Giselle, Eliot quyết tâm thay đổi nhưng con đường “hoàn lương” của chú hươu còi bỗng đổi hướng khi Gấu Bự bị một đám thú cảnh bắt cóc để đem trả về cho chủ nhân.