Click để truy cập
Makeruna!! Aku No Gundan!
Makeruna!! Aku No Gundan!
Reviews (1n - 8.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Người ngoài hành tinh kiếm việc làm thêm để xâm chiếm Trái Đất

 

Tập 1 sẽ được xem trước tại buổi chiếu vào ngày 1 tháng 4 năm 2017. Phát sóng thường xuyên sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 4 năm 2017.