Click để truy cập
Hunter X Hunter Ova
Hunter X Hunter Ova
Reviews (2n - 10.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Đây là phần tiếp theo của Hunter x Hunter TV. Phần này tập trung vào việc của Kurapika với Đoàn hát Ma và phiên đấu giá trò chơi Đảo Tham Lam.