Click để truy cập
Heroic Age
Heroic Age
Reviews (17n - 6.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Từ rất lâu trước đây có một bộ tôc mạnh nhất Tribe of Gold đã kêu gọi các bộ tốc khác cùng bay vào vũ trụ.
Nghe theo lời kêu gọi của họ gồm ba bộ tộc là Tribe of silver Tribe of bronze và Tribe of Hero
Sau đó một bộ tộc cuối cùng là con người cũng bay vào vũ trụ và được gọi là Tribe of Iron
Và hiện tai một thế lực đáng sợ ( coi rồi biết) đang đe dọa vũ trụ dựa theo những chỉ dẫn công chúa của Tribe of iron lên đường tìm vị cứu tinh 
và đó là lúc câu chuyện bắt đầu...