Click để truy cập
Hajimete no Gal
Hajimete no Gal
Reviews (0n - 0.0đ)
Phát hành vào ngày 05-07-2017
Thông tin
Nội Dung

Qùy lạy dập đầu để nhờ một gyaru lấy đi đời trai tân nhưng bị từ chôi!? Tưởng như cuộc đời học sinh đến đây chấm dứt nhưng cô ả gyaru lại có một đề nghị bất ngờ...số phận main sẽ về đâu...