Click để truy cập
Gintama - 2015
Gintama - 2015
Reviews (49n - 8.5đ)
Thông tin
Nội Dung

Series mới của phim Gintama có tên là Gintama°