Click để truy cập
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG
Reviews (0n - 0.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Trong một thế giới tương lai nơi mà internet đã làm mờ đi ranh giới giữa các xã hội, các thành viên của đội bảo vệ 9 trở lại để hỗ trợ trong việc giải quyết nhiều trường hợp tội phạm mạng.