Click để truy cập
Gakkou no Kaidan
Gakkou no Kaidan
Reviews (4n - 10.0đ)
Thông tin
Nội Dung

Những câu chuyện kinh dị ở trường học mà ẩn trong đó những ý nghĩa sâu sắc.