Click để truy cập
Closers: Side Blacklambs
Closers: Side Blacklambs
Reviews (11n - 7.6đ)
Thông tin
Nội Dung

Nội dung là có mấy cổng đa chiều mở ra làm 1 đống crep tràn vào. Bằng một cách vi diệu nào đấy mà con người có sức mạnh. Rồi tụi có sức mạnh đi đóng cổng, nên được gọi là Closers ?