Click để truy cập
Anh Hùng Ngốc
Anh Hùng Ngốc
Reviews (2n - 7.5đ)
Thông tin
Nội Dung

Sẽ là chiếc nhẫn sáng chói hay lòng dũng cảm của mình giúp Sam cứu lấy thành phố của mình trước đội quân robot xấu xa để dành lấy tình yêu của người bạn từ thuở nhỏ?