Click để truy cập
Angel Beats! OVA : Hell's Kitchen
Angel Beats! OVA : Hell's Kitchen
Reviews (16n - 9.9đ)
Thông tin
Nội Dung

Episode 2: Hell's Kitchen. là ấn phẩm đi kèm đĩa BD (Bluray), tập này được sản xuất năm 2015.